El Laboratori
El Laboratori d’anàlisis M. Bayó Boada fou creat a Terrassa el 1985 per Miquel Bayó, especialista en anàlisis clíniques. Des de llavors ha donat suport al diagnòstic i seguiment de més de 70000 pacients i el seu grau de qualitat global li permet ser un dels principals referents a la nostra comarca.

Les dependències centrals estan ubicades al carrer de
Cervantes, 150, de Terrassa i compta amb diversos punts perifèrics d’obtenció de mostres, tant de titularitat pròpia com en altres establiments sanitaris.

Entre el seu personal i col·laboradors hi han metges, biòlegs, infermeres, auxiliars sanitaris i administratius, tots seguint la nostra filosofía de “
qualitat i servei totals”. Per a aixó, apliquem a diari els millors controls de qualitat interns i externs disponibles, atenem urgències, fem extraccions pediàtriques i entreguem, si és posible, els resultats analítics en 24 hores.

El laboratori compta amb l’acreditació (num P-4240) del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i compleix totes les normes vigents per a aquests tipus d’establiments públics.

Aquesta empresa vetlla per la protecció i seguretat dels seus treballadors, dels seus pacients i del medi ambient. Per aixó, compta amb un exigent plà de seguretat i higiene, està inscrit com a productor a la Junta de Residus i en l’Agencia Oficial de Protección de Datos.

El laboratori es compromet a preservar la qualitat global de tots els procesos, a mantenir la confidencialitat de les dades i a actuar sempre amb independència, integritat i imparcialitat.

IMG_0702