Immunologia i Serologia

Secció Proves Camp d'aplicació
IMMUNOLOGÍA BÀSICA
Immunoglobulines A, G, M, E, sistema del complement
  • Estudi de la funció immunitària
PROVES REUMÀTIQUES I D’ALÈRGIA-INTOLERÀNCIA
Factor reumatoide, Waaler Rose, proteïna C reactiva, ASTO, Ig E específiques (RAST), Ig G específiques ...
  • Estudi de patologíes reumàtiques i processos associats
  • Al·lèrgies
  • Intolerància als aliments
AUTOANTICOSSOS
Anti-nuclears, anti mitocondrials, anti endomisi, anti-gliadina, anti-DNA, anti-múscul llis, anti-tiroglobulina, anti-tiroperoxidasa, anti-microsomals...
  • Estudi de malaltíes autoimmunes
  • Patología muscul-esquelètica, tiroidal, digestiva...
SEROLOGÍA INFECCIOSA
VIRUS (hepatitis A,B,C,D, citomegalovirus, rubèola, VIH, Epstein Barr, herpes, parvo B19 ...), BACTERIS (RPR, TPHA, Borrelia, seroaglutinacions, E. coli ...), PARÀSITS (toxoplasma, leishmania, tenia ...)
  • Diagnòstic i seguiment de malaltíes infeccioses  i parasitàries
  • Estudi del grau d’immunitat específica