Microbiologia i Parasitologia

MICROBIOLOGIA CLÍNICA
CULTIU I IDENTIFICACIÓ (a nivell d’espècie)

d’ORINA, ESCOVILLÓ VAGINAL, URETRAL, FARINGI, ÒTIC, SANG, FEMTA, UNGLES, PELL, CABELL, FERIDES, ESPUT, CONJUNTIVA, MATERIAL DE PUNCIÓ I ASPIRACIÓ, SALIVA, MATERIAL DE BIÒPSIA
ANTIBIOGRAMA / ANTIMICOGRAMA

BIOLOGIA MOLECULAR INFECCIOSA
Tècnica Microorganisme Tipus de mostra
PCR CLAMÍDIES
 • Ocular
 • Vaginal
 • Uretral
PCR CITOMEGALOVIRUS
 • Orina
 • Femta
 • Saliva
 • Llàgrimes
 • Secrecions vaginals o rectals
PCR HERPESVIRUS
 • Líquid vesicular
 • Úlceres
 • Saliva
 • LCR
PCR
DNA PROVÍRIC
VIH
 • Sang total
 • Sèrum (càrrega viral)
NASBA VIH
Semen
PCR HEPATITIS C
Sèrum

PARASITOLOGIA
Tipus de mostra

Femta
Sang
Esput
Orina
 • Cicles biològics dels paràsits (directe, indirecte, estenoxè, eurixè)
 • Estats evolutius del paràsit que poden trobar-se (trofozoït, quiste, ou, larva, adult etc)
 • Detecció d'ous d' helmints
 • Identificació a nivell d’espècie