Estudi de l’estat d’oxidació-reducció (medicina preventiva de l’envelliment) (“anti-aging”)

L’envelliment és un procés biològic característic de cada persona, lligat a processos bioquímics individuals i situat dins d’un entorn. Per tant, el tractament “standard” per a frenar-lo és bó peró no suficient. Cal una exploració de l’individu, arribar a unes conclussions i adoptar les mesures més adients per a cada càs. Son els plantejaments de la medicina anti-envelliment, un concepte no gaire conegut al nostre país peró ben desenvolupat a altres llocs.

En realitat, és ni més ni menys que medicina preventiva. L’envelliment depèn de factors genètics i ambientals i les seves raons fisiològiques han estat motiu de diverses teoríes (Harman: radicals liures, mitocòndries, Zs-Nagy: membranes, Hayflick: telòmers, etc). De fet, en un 75 % les causes de la longevitat i la qualitat de vida de la gent gran són d’origen ambiental i actuen a nivell molecular en l’equilibri dels radicals liures, tant en el seu aport exògen com el seu control endògen, en la balança lipídica i en el metabolisme de metalls que incideixen en l’acció enzimàtica.

La prevenció o retard de l’envelliment biològic es basa en uns quants punts bàsics:
 • compensar els dèficits de macro i oligoelements
 • restaurar l’equilibri hormonal
 • estimular la capacitat immunitària
 • reforçar l’estat físic i mental
 • establir hàbits alimentaris i d’exercici
Per a poder-ho concretar en cada individu, es proposa un perfil analític específic que cal complementar amb una exploració analítica exhaustiva (“screening” bàsic, estudi complet de lípids, nivells d’hormones tiroideas, paratifoideas i adrenals,, PCR, etc), que serveixi per a determinar el seu estat actual en els paràmetres directament relacionats amb l’envelliment.

PERFIL ANALÍTIC ESPECÍFIC

Anàlisi de neutralitzants de radicals lliures endògens
 • Coenzim Q10 (ubiquinona-10)
 • Malondialdehid
 • 8-hidroxi-2’deoxiguanosina (8-OH-dG)
 • tiols totals (glutation)
Anàlisi de l'aport antioxidant exògen
 • Vitamina A (retinol)
 • Alfa –tocoferol (vitamina E)
 • Delta -tocoferol
 • Gamma - tocoferol
 • Alfa - carotè
 • Beta - carotè
 • Luteïna
 • Licopè
 • Vitamina C (àcid ascòrbic)
 • Coenzima Q10
Metabolisme del ferro i altres metalls cofactors/antioxidants
 • Calci
 • Magnesi
 • Seleni
 • Zinc
 • Ferro
 • Ferritina
 • Transferrina
Anàlisi de lípids marcadors de l’oxidació
 • Lipoperòxids totals (reacció de TBARS)
 • Hidroperòxids