Investigació biològica de la paternitat


Consisteix en l'anàlisi del material genètic (àcid desoxirribonucleic o ADN), de manera que s'obté un patró específic de l'ADN de cada persona. És el que es coneix com a empremta genètica.

L'anàlisi de la empremta genètica en la terna mare-fill/a-possible pare permet incloure o excloure la paternitat biològica amb la màxima fiabilitat actual ( 99.73% per l'inclusió, 100% per l'exclusió).

Hi ha dues maneres d’obtenir les mostres, que són de sang, que impliquen diferències sobre tot legals (el procés tècnic genètic és el mateix):

Prova de paternitat a domicili

 S'envien a la direcció de correspondència uns kits de recollida de mostres de sang, unes normes informatives per a l'ús d'aquests kits, i el consentiment informat de sol·licitud d'investigació biològica de paternitat.

 L’ identificació parcial de les persones i de les mostres comporta que els resultats de l'estudi no tinguin transcendència jurídica, únicament privada.

Prova de paternitat al laboratori

 Les mostres de sang són obtingudes al nostre laboratori.
 L’ identificació completa de les persones i de les mostres comporta que els resultats de l'estudi tinguin transcendència jurídica.

El nostre laboratori forma part de l'International Society for Forensic Genetics (ISFG), així com del seu Grupo Español y Portugués (GEP-ISFG), i realitza els controls de qualitat anuals que el GEP-ISFG promou, que ha superat sempre de forma satisfactòria.